การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

Read more ...

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

Read more ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน