โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจความพร้อมรถก่อนออกเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถ ณ บริษัทรถมือสอง DS ออโต้คาร์ บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจยย. โดยทีมครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจะให้บริการในวันที่ ๑และวันที่๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีการแสดงของแผนกวิชาตางๆ,โฟล์คซอง,ร้องเพลงและการจับฉลากแลกของวัญ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน

ดูภาพข่าวกิจกรรมประจำวัน

การแข่งขันทักษะระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562

📣วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ👉งานฝึกฝีมือ🎉ระดับภาค ภาคใต้  และขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทักษะงานเชื่อมด้วย SMAW,TIG กับรางวัลลำดับที่ 4  และแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย สูขยูง  ตัวแทนนักร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงรอบคัดเลือก (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

คลิกโหลด แบบฟอร์ม สผ. 2563